Copyright by SiTech 2013 Home Contact Imprint
Właściciel mgr Bogusław Bitner ul. Asnyka 2a, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, Polska e-mail: bitner@pro.onet.pl  tel. biuro: +48 76 8782244  fax:       +48 76 8782011  tel. kom.:  602 584 743 1. Ograniczenie odpowiedzialności  Strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Twórca tej strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści i informacji. Korzystanie z zawartości witryny na własną odpowiedzialność. Wyłączne użycie strony internetowej nie skutkuje stosunkiem umownym między użytkownikiem a twórcą. 2. Linki Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych ("linki zewnętrzne"). Strony te są w gestii poszczególnych operatorów witryn. Przy dodawaniu linków zewnętrznych zostały one sprawdzone i nie stwierdzono żadnych naruszeń. Na aktualny i przyszły kształt likowanych stron dostawca nie ma wpływu. Stały przegląd linków zewnętrznych, bez konkretnych dowodów naruszenia jest dla twórcy strony niemożliwy. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszeń dotyczących linków zewnętrznych zostaną one natychmiast usunięte. 3.  Prawo autorskie / prawo własności Na tej stronie publikowane są przez twórcę treści podlegające  niemieckiemu prawu autorskiemu i prawom własności. Wszelkie nie dopuszczone użytkowanie przez niemieckie prawa autorskie i prawa autorskie towarzyszące wymaga uprzedniej, pisemnej zgody dostawcy lub odpowiednich firm. Dotyczy to w szczególności reprodukcji, adaptacji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania i odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach elektronicznych i systemów. Przy tym zawartość i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Bezprawne kopiowanie zawartości strony lub całej strony internetowej jest zabronione i karalne. Ta strona internetowa nie może być przedstawiana przez osoby trzecie w Frames lub iFrames bez pisemnej zgody. 4. Ochrona danych Odwiedzając tę stronę, mogą zostać zachowane informacje dotyczące dostępu. Dane, takie jak czas, data, i odwiedzane strony nie są danymi osobowymi, są one anonimowe. Są one rejestrowane wyłącznie do celów statystycznych. Nie nastąpi ujawnianie informacji osobom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Dostawca wyraźnie wskazuje, że dane przesyłane  przez Internet (np. komunikacja przez e- mail) zawierają luki w bezpieczeństwie i nie mogą być w pełni chronione przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z informacji kontaktowych w celach komercyjnych jest zabronione, chyba że dostawca, wyraził pisemną zgodę lub ma relacje biznesowe. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie wyraża  niniejszym sprzeciw wobec komercyjnego wykorzystania i ujawniania swoich danych.

Impressum

Firma Produkty Do pobrania Magazyn Aktualności Strona główna Kontakt Impressum